Dades personals

Responsable del tractament de les dades personals

  • Associació per l’Acció Cultural i Social a Cerdanya (“Ateneu Popular de Cerdanya”); a partir d’ara “Ateneu”.
  • NIF: G05353164
  • Correu electrònic: [email protected]

Finalitats del tractament de les dades personals

Les dades personals de les usuàries es tractaran per gestionar les sol·licituds segons el formulari (consultes o altes de sòcies).

Les dades que puguin facilitar les sòcies es tractaran per tal de gestionar la vinculació amb l’Ateneu, en especial el cobrament de les quotes i la pròpia activitat de l’Ateneu.

Cessió de les dades personals

Les dades personals no seran cedides ni facilitades a cap tercer.

Els drets en relació amb les dades personals

El tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la resta de normativa aplicable.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació en el tractament i portabilitat us podeu adreçar a: [email protected]

Galetes del navegador (cookies)

Les galetes són petits arxius que alguns llocs web poden instal·lar al teu ordinador o altres dispositius amb navegació. Les seves funcions són diverses: recopilar informació estadística, emmagatzemar les seves preferències de navegació, etcètera.

L’Ateneu no utilitza galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del web, o per dades estadístiques.

Utilització de les galetes

Navegar per aquest web suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de galetes:

Galetes d’anàlisi estadística

Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el número de visitants i analitzar estadísticament les visites dels usuaris. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web i optimitzar-la.

Galetes de millora del rendiment

Són les galetes que conserven preferències sobre certes eines o utilitats perquè no s’hagi de reconfigurar cada vegada que es visita el web. En alguns casos, poden ser aportades per tercers.

Altres galetes de tercers

Principalment les provinents de les xarxes socials, permeten gestionar i millorar els serveis d’aquestes utilitats.

Configuració de preferències de galetes

Si es vol modificar la configuració de les galetes del navegador, es pot fer mitjançant la configuració de les opcions d’aquest. Existeixen ginys o complements que permeten el bloqueig de l’ús de galetes. No obstant, el bloqueig total de l’ús de les galetes, pot fer que certes utilitats del web no funcionin correctament.